pobierz jako PDF


Sekcja 1: Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka

 

PROGRAM OBRAD SEKCJI:

Pierwszy dzień – 2 kwietnia 2019 r.

Temat wiodący: Energetyka wiatrowa i energetyka jądrowa – dwa kierunki dekarbonizacji polskiego miksu energetycznego.

Celem obrad jest określenie potencjalnych dróg rozwoju polskiej elektroenergetyki w perspektywie najbliższych 40 lat.

Forma obrad: wystąpienia prelegentów pod kierunkiem głównego moderatora sekcji Jerzego Kurelli z dyskusją z udziałem wszystkich uczestników sekcji.

14:00 – 14:15 – referat wprowadzający: Piotr Piela, Piela Business Engineering, członek Sekcji Energetyki SEP:

  • Czy Polskę stać na energetykę jądrową i czy Polsce jest potrzebna energetyka wiatrowa? - czytaj więcej

14:15 – 14:35 – referat nr 1: Paweł Dawidziuk, Commissioning Manager TS, Siemens T&D UK, Manchester, Wielka Brytania: 

  • Podłączenie morskich farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego na przykładzie doświadczeń Wielkiej Brytanii. - czytaj więcej

14:35 – 14:55 – referat nr 2, dr inż. Aleksander Gul; ABB Sp. z o. o., ekspert SEP, członek PKWSE: 

  • Innowacyjne rozwiązania zastosowane w Kompleksie Morskich Farm Wiatrowych Wielkiej Mocy, z uwzględnieniem wymagań dla zabezpieczenia morskiej sieci kablowej. - czytaj więcej

14:55 – 15:30 – referat nr 3, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk; Politechnika Śląska:

  • Wiek XXI wiekiem monizmu elektrycznego OZE w energetyce i nowym wyzwaniem dla elektryków. - czytaj więcej

15:30 – 16:00 – przerwa kawowa

16:00 – 16:20 – referat nr 4, dr hab. inż. Andrzej Strupczewski – prof. Narodowego Centrum Badań Jądrowych:

  • Odnawialne źródła energii czy energetyka  jądrowa – czego potrzeba Polsce? - czytaj więcej

16:20 – 16:40 – referat nr 5, Ziemowit IwańskiAndrzej Werkowski – Zespół Ekspertów SEP:

  • Zasady budowy polskiego łańcucha dostaw dla energetyki jądrowej. - czytaj więcej

16:40 – 17:10 – dyskusja dotycząca tematyki referatów nr 1–5:

  • Budowa energetyki jądrowej i morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i realne możliwości udziału polskiego przemysłu w tych przedsięwzięciach.

 

Drugi dzień – 3 kwietnia 2019 r.

9:00 – 9:15 – referat promocyjny Partnera III KEP – Instytutu Tele- i Radiotechnicznego – dr inż. Aleksander Lisowiec:

Temat wiodący: Przyszłość polskiej elektroenergetyki – czy czeka nas black-out, czy będzie jeszcze gorzej? – Perspektywy dla polskiego przemysłu 

Celem obrad: jest omówienie stanu polskiego systemu elektroenergetycznego, wskazanie jego największych ułomności i zagrożeń dla gospodarki oraz wskazanie optymalnych ścieżek rozwiązań dla obszaru energetyki i polskich przedsiębiorstw elektrotechnicznych.

Forma obrad: wystąpienia prelegentów pod kierunkiem głównego moderatora sekcji Jerzego Kurelli z dyskusją z udziałem wszystkich uczestników sekcji.

9:15 – 9:30 – referat wprowadzający, Andrzej Gajewski – ekspert branży energetycznej, Consult Energy, b. wiceprezes PSE: 

  • Jak powstawała współczesna energetyka w Polsce jaką role odegra i odgrywa Operator Systemu Przesyłowego na tym rynku? - czytaj więcej

9:30 – 10:00 – referat nr 6, Sławomir Samek - Przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych CIGRÉ, Prezes Zarządu Energoprojektu Kraków:

  • Nowe, światowe kierunki rozwoju systemów elektroenergetycznych w świetle prac CIGRÉ. - czytaj więcej

10:00 – 10:20 – referat nr 7, dr hab. inż. Bolesław Zaporowski, profesor Politechniki Poznańskiej: 

10:20 – 11:30 – debata podsumowująca obrady w drugiej części sekcji I III Kongresu Elektryki Polskiej – zaproszeni paneliści: Wacław Stevnert (SAM Polska), Janusz Nowastowski (Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki), prof. Jan Popczyk (Politechnika Śląska),  prof. Bolesław Zaporowski (Politechnika Poznańska), Sławomir Samek (Energoprojekt Kraków).

Wstępne wnioski. Zakończenie obrad sekcji 1.

Opracował:

Przewodniczący Sekcji 1
Jerzy Kurella