pobierz jako PDF


Sekcja 4: Kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie

PROGRAM OBRAD SEKCJI: 
Pierwszy dzień - 2 kwietnia 2019 roku (14:00 – 17:00)

Temat wiodący: Kształcenie kadr elektryków w Polsce i za granicą.
Celem obrad w pierwszym dniu jest identyfikacja aktualnych problemów w zakresie kształcenia kadr elektryków w Polsce, diagnoza obecnie stosowanych rozwiązań w kierunku udoskonalenia procesu kształcenia, scharakteryzowanie problemów i rozwiązań w zakresie kształcenia kadr elektryków w innych krajach. Sformułowanie propozycji rozwiązań mających na celu udoskonalenie procesu kształcenia kadr elektryków w Polsce i powiązania tego procesu z realizacją zakładanych kierunków rozwoju polskiej elektryki do roku 2040. Dokonanie analizy SWOT polskich możliwości oraz nakreślenie strategii rozwiązania zidentyfikowanych problemów do roku 2040 (w tym mapa drogowa z przypisanymi rolami interesariuszy).
Forma obrad: wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny z udziałem wszystkich uczestników.

Prowadzący obrady: prof. dr hab. inż. Stanisław Bolkowski i dr hab. inż. Sławomir Cieślik. 

14:00 – 14:15 – referat nr 1 (wprowadzający), Sławomir Cieślik, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, profesor UTP:

 • Problemy kształcenia kadr elektryków i rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w tym procesie w ujęciu II i III Kongresu Elektryki Polskiej.

14:15 – 14:45 – referat nr 2 (zamawiany), Andrzej Jakubiak, Politechnika Warszawska, profesor:

 • Kształcenie inżynierów elektryków i elektroników w świetle realiów i wyzwań XXI wieku.

14:45 – 15:00 – referat nr 3, Adam Szewczuk, Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu, dyrektor:

 • Zadania szkolnictwa technicznego na poziomie średnim w Polsce. - czytaj więcej

15:00 – 15:15 – referat nr 4, Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska, em. profesor PG:

 • Rola i zdania szkolnictwa technicznego na poziomie wyższym w Polsce, w tym rozwój kadry naukowej.  - czytaj więcej

15:15 – 15:30 – referat nr 5, Ryszard Beniak, Politechnika Opolska, profesor PO; Patrycja Beniak, Narodowy Bank Polski, doradca:

 • Porównanie finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej w XXI wieku. - czytaj więcej

 

15:30 – 16:00 Przerwa kawowa


16:00 – 16:15 – referat nr 6, Bohdan Macukow, Politechnika Warszawska, profesor, KAUT, Andrzej Wac-Włodarczyk, Politechnika Lubelska, profesor, KAUT:

 • Rola i działalność komisji akredytacyjnych kierunków technicznych szkół wyższych w Polsce.  - czytaj więcej

16:15 – 16:30 – referat nr 7,  Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska, profesor):

16:30 – 17.00 – Panel dyskusyjny:

 • Kształcenie kadr elektryków w Polsce i za granicą - z udziałem prelegentów i uczestników sekcji.

Uroczyste podpisanie ramowej umowy o współpracy pomiędzy Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych i Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Podsumowanie pierwszego dnia obrad sekcji 4.


Drugi dzień - 3 kwietnia 2019 roku (9:00 – 11:30)

Temat wiodący:  Rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształceniu kadr elektryków.
Celem obrad w drugim dniu jest charakterystyka i ocena obecnego wpływu stowarzyszeń naukowo-technicznych na proces kształcenia kadr elektryków w Polsce, zarys roli stowarzyszeń w procesie kształcenia w innych krajach, ocena roli stowarzyszeń jaką mogą odgrywać w zakresie kształcenia kadr w rozwoju polskiej elektryki do roku 2040, analiza SWOT polskich możliwości oraz nakreślenia strategii rozwiązania zidentyfikowanych problemów do roku 2040 (w tym mapa drogowa z przypisanymi rolami interesariuszy).
Forma obrad: wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny z udziałem wszystkich uczestników sekcji.

Prowadzący obrady:  dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. Politechniki Opolskiej oraz dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, em. prof. Politechniki Gdańskiej.


9:00 – 9:20 – referat nr 8,  Rafał Śliż, University of Oulu, Finlandia:

9:20 – 9:35 – referat nr 9, Jacek Gieras, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, profesor:

 • Nauczanie kreatywności oraz innowacyjności na wydziałach elektrycznych wyższych uczelni technicznych. - czytaj więcej

9:35 – 9:55 – referat nr 10, Józef Paska, Politechnika Warszawska, profesor:

 • Uwzględnienie działań innowacyjnych w procesie kształcenia kadr elektryków w kontekście celów rozwoju polskiej elektryki do roku 2040. - czytaj więcej

9:55 – 10:10 – referat nr 11,  Ryszard Beniak, Politechnika Opolska, profesor PO:

 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich w procesie kształcenia kadr elektryków w Polsce. - czytaj więcej

10:10 – 10:25 – referat nr 12, Jarosław Krysiak, Przewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP:

 • Rola młodzieży i studentów w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich w kontekście kształcenia kadr elektryków w Polsce. - czytaj więcej

10:25 – 10:40  Referat nr 13, Andrzej Kubowicz (ZIAD Bielsko-Biała S.A., dyrektor ds. targów i szkoleń), Bogumił Dudek (Przewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP)

 • Rola niezależnych Ośrodków Kształcenia kadr elektryków i Komitetu Bezpieczeństwa w obliczu wyzwań XXI wieku  - czytaj więcej

10:40 – 11:30  Panel dyskusyjny

 • Rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształceniu kadr elektrykówz udziałem prelegentów i uczestników sekcji. Podsumowanie obrad sekcji IV.

Podsumowanie obrad sekcji 4.

Opracował:

Przewodniczący Sekcji 4
Sławomir Cieślik,
07 marca 2019 roku