pobierz jako PDF


Sekcja 2: Inżynieria elektryczna w transporcie

PROGRAM OBRAD SEKCJI

Pierwszy dzień - 2 kwietnia 2019 r. (14:00 – 17:00) 

Temat wiodący: Elektromobilność - trendy

14:00 – 14:20 referat nr 1 – prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Transportu SGH:

 • Czy mechanizm rynkowy doprowadzi do upowszechnienia trakcji elektrycznej w transporcie drogowym? – czytaj więcej

14:20 –14:40 – referat nr 2 – dr hab. inż. Konrad Woronowicz,  Bombardier Transportation; Kingston, Kanada:

 • Trakcyjne napędy liniowe jako integralna cześć rozwoju elektromobilności w centrach urbanistycznych. – czytaj więcej

14:40 –14:55 – referat nr 3 – dr hab. inż. Marcin Hołub, profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:

 • Elektromobilność - trendy polskie, europejskie i światowe. – czytaj więcej

14:55 – 15:10 – referat nr 4 – Radosław Gutowski, Piotr Biczel, Polski Komitet Elektromobilności SEP:

15:10 – 15:25 – referat nr 5 – Radosław Gutowski, Piotr Biczel, Polski Komitet Elektromobilności SEP:

 • Magazynowanie energii dla potrzeb elektromobilności. czytaj więcej

15:25 – 15:35 – referat nr 6 – Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa; Mirosław Lewandowski, Politechnika Warszawska, Zakład Trakcji Elektrycznej:

 • Ekonomiczne aspekty efektywności energetycznej pociągów dużej prędkości. –​​​​​​​ czytaj więcej

15:35 – 16:00 – Przerwa kawowa

16:00 – 16:15 – referat nr 7 – Natalia Karkosińska-Brzozowska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej;  Dariusz Karkosiński, Aleksander Jakubowski, Krzysztof Karwowski, Andrzej Wilk, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej:

 • Elektryczne zasobnikowe jednostki trakcyjne na częściowo zelektryfikowanych liniach miejskich i podmiejskich. –​​​​​​​ czytaj więcej

16:15 –16:30 – referat nr 8 – Andrzej Wilk, Krzysztof Karwowski, Sławomir Judek, Aleksander Jakubowski, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej:

 • Badania dynamiki kolejowych odbieraków prądu z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacji komputerowej. –​​​​​​​ czytaj więcej

16:30 – 16:45 – referat nr 9 – dr inż. Gerard Wiśniewski, Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., WB GROUP:

 • Zastosowanie elektrycznego układu napędowego do elektryfikacji samochodów dostawczych. –​​​​​​​ czytaj więcej

16:45 – 17:00 – Dyskusja

 

Drugi dzień - 3 kwietnia 2019 r. (9:00 – 11 :30)

Temat wiodący: Konstrukcje pojazdów - trendy

9:00 – 9:15 – referat nr 10 – Radosław Burak-Romanowski, Aneta Grzegory, Marek Patoka, Biuro Energetyki PKP PLK:

 • Nowocześniejsza i efektywniejsza energetycznie infrastruktura kolejowa. –​​​​​​​ czytaj więcej

9:15 – 9:40 – referat nr 11 – Maria Pietrzak-David, profesor Universite de Toulouse INP-ENSEEHT Laboratoire Plasma et Conversion d'Energie:

 • Nowe tendencje w nowoczesnej trakcji elektrycznej. –​​​​​​​ czytaj więcej

9:40 – 9:55 – referat nr 12 – Bartosz Kubik, Maciej Tomaszewski,  Ekoenergetyka Polska sp.z o.o.:

 • Stacje szybkiego ładowania autobusów elektrycznych jako podstawowe źródło zasilania autobusów elektrycznych w kontekście bezpieczeństwa funkcjonowania transportu publicznego – doświadczenia z wdrożeń w Europie. –​​​​​​​ czytaj więcej

9:55 –10:10 – referat nr 13 – Janusz Biliński, MEDCOM:

 • Energooszczędne układy napędu i zasilania pojazdów trakcyjnych z elementami półprzewodnikowymi SiC. –​​​​​​​ czytaj więcej

10·10 – 10·25 – referat nr 14 – Mikołaj Bartłomiejczyk, Sławomir Judek, Mateusz Płonka, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej;  Tomasz Labuda, wiceprezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, Sekcja Trakcji SEP, Oddzia Gdańsk SEP:

 • Ładowanie dynamiczne zasobników autobusów elektrycznych składnikiem programu rozwoju elektromobilności w Polsce. –​​​​​​​ czytaj więcej

10:25 –10:40 – referat nr 15 – Paweł Stec, Łukasz Bohdanowicz, PESA Bydgoszcz: 

 • Koncepcja hybrydowego zasobnika energii dla pojazdów szynowych. –​​​​​​​ czytaj więcej

10:40 –10:55 – referat nr 16 – Paweł Stec, Radosław Dreszer, PESA Bydgoszcz:

 • Wpływ parametrów instalacji komunikacyjnej na transmisję w pokładowej sieci komunikacyjnej pojazdów szynowych. –​​​​​​​ czytaj więcej

10:55 – 11:10 – referat nr 17 – Radosław Burak-Romanowski, Paweł Malinowski, Marek Patoka, Biuro Energetyki PKP PLK:

 • Poprawa bezpieczeństwa elektrycznego i ochrony przed przepięciami w infrastrukturze kolejowej. –​​​​​​​ czytaj więcej

11:10 –11:20 – referat nr 18 – Leszek Ładniak, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Sekcja Trakcji SEP, Oddział Wrocławski SEP:

 • Metody transformacji napięć i prądów dla potrzeb zasilania trakcji kolei dużych prędkości. –​​​​​​​ czytaj więcej

11:20 –11:30 – Dyskusja.

Opracował: 

Przewodniczący Sekcji 2: 

Mirosław Lewandowski, 

01 marca 2019 r.