pobierz jako PDF


Sekcja 3: Elektronika, telekomunikacja i informatyka

PROGRAM OBRAD SEKCJI: 


Pierwszy dzień - 2 kwietnia 2019 roku (14:00 – 17:00)

Temat wiodący: Elektronika, telekomunikacja i informatyka – synergia technologii w służbie społeczeństwu.

Celem obrad: jest określenie szans, zagrożeń, wyzwań oraz trendów w domenach elektroniki, telekomunikacji i informatyki w perspektywie najbliższych lat.

Forma obrad: wystąpienia prelegentów pod kierunkiem głównego moderatora sekcji Zbigniewa Piotrowskiego z dyskusją z udziałem wszystkich uczestników sekcji.

14:00–14:20 – referat wprowadzający: Agnieszka Slosarska, Prezes ATDI Sp. z o.o.:

  • Wyzwania cyfryzacji, kreacja platform wymiany danych w jednostkach admiracyjnych jako czynnik transformacji w telekomunikacji. - czytaj więcej

14:20–14:40 – referat nr 1: Karol Okoński, Ministerstwo Cyfryzacji, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. cyberbezpieczeństwa:

14:40–15:00 – referat nr 2:  prof. Bogdan Maciej Wilamowski,  Auburn University, Alabama, USA:

15:00–15:20 – referat nr 3: prof. Jacek Żurada, University of Louisville, Kentucky, USA:

  • Sztuczna inteligencja: Rewolucja technologiczna i wyzwania etyczne. - czytaj więcej

15:20–15:40 – referat nr 4: prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, Politechnika Gdańska, Przewodniczący Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk:

  •  Tendencje w rozwoju polskiej i światowej telekomunikacji i teleinformatyki. - czytaj więcej

15:4016:00 – przerwa kawowa

16:00–17:00 – dyskusja dotycząca tematyki referatów z udziałem prelegentów:

  • Telekomunikacja przyszłości – wizje rozwoju a stan obecny. - czytaj więcej

 

Drugi dzień - 3 kwietnia 2019 roku (9:00 – 11:30)

9:00–9:20 – referat nr 5 –  dr inż. Jerzy Żurek, Dyrektor Instytut Łączności:

9:20–9:40 – referat nr 6 – prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski, Politechnika Warszawska:

  • Od MLP do sieci głębokich - tendencje rozwojowe sztucznych sieci neuronowych. - czytaj więcej

9:40–10:00 – referat nr 7 – dr inż. Piotr Grabiec, Piotr Dumania, Instytut Technologii Elektronowej:

  • Integrowanie świata fizycznego i cyfrowego - misja Centrum Innowacji Cyfrowych ITE. - czytaj więcej

10:00–10:20 – referat nr 8 –  prof. dr hab. Marek Niezgódka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

  • Kierunki rozwoju infrastruktur rozproszonego przetwarzania danych: wyzwania, zagrożenia. - czytaj więcej

10:20–10:40 – referat nr 9 – mgr inż. Jacek Rychlica, PIT-Radwar S.A:

10:40–11:30 – debata podsumowująca obrady w drugiej części sekcji 3 III Kongresu Elektryki Polskiej z udziałem prelegentów:

  • Eksplozja danych i nowych usług 5G a zdolności analizy i przetwarzania danych – szansa czy zagrożenie?

Podsumowanie obrad sekcji 3.

Opracował:

Przewodniczący Sekcji 3
Zbigniew Piotrowski,
5 marca 2019 roku