pobierz jako PDF


Program ramowy III Kongresu Elektryki Polskiej

Program obrad Sekcji 1 Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka; czytaj więcej

Program obrad Sekcji 2 Inżynieria elektryczna w transporcie; czytaj więcej

Program obrad Sekcji 3 Elektronika, telekomunikacja i informatyka; czytaj więcej

Program obrad Sekcji 4 Kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie; czytaj więcej

Program obrad Sekcji 5 Historia elektryki i SEP. czytaj więcej

Program koncertu galowego III KEP czytaj więcej

DZIEŃ PIERWSZY – 2 kwietnia 2019 r. (wtorek)

7:30 – 9:00 – Rejestracja uczestników (biuro III KEP będzie czynne przez cały czas trwania Kongresu).

9:00 – 9:30 – Otwarcie III KEP

 • powitanie Gości;
 • informacja na temat realizacji uchwał i wniosków II. KEP;
 • wystąpienia zaproszonych Gości;
 • powołanie Prezydium i Komisji Uchwał III KEP.

9:30 – 11:00 – Sesja Inauguracyjna – plenarna, część 1

 • Polska w obliczu cyfrowego wyścigu zbrojeń.
  dr hab. Andrzej J. Zybertowicz, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Doradca Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta RP - czytaj więcej
 • Rozwój elektroenergetyki w perspektywie do 2040 r.
  mgr inż. Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich w okresie 100 lat działalności – wkład w rozwój nauki, techniki i gospodarki.
  dr inż. Piotr Szymczak – prezes SEP, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;
  dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, profesor Politechniki Opolskiej;
  prof. dr hab. Radosław Gaziński, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.

11:00 – 11:30 – Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 – Sesja Inauguracyjna – plenarna, część 2

Dyskusja panelowa z moderatorem i ekspertami pt. Nowoczesna energetyka koniecznością cywilizacyjną Polski i gwarancją naszego sukcesu w Unii Europejskiej.

Uczestnicy panelu:

 • mgr inż. Paweł Dawidziuk – Siemens T&D, Wielka Brytania;
 • mgr Andrzej Gajewski – ekspert branży energetycznej, Consult Energy;
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska;
 • mgr inż. Piotr Kołodziej – ekspert branży energetycznej, Oddział Gliwicki SEP;
 • mgr inż. Janusz Nowastowski – I Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki;
 • prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Politechnika Śląska.

Moderator: mgr Jerzy Kurella, przewodniczący Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP, Instytut Staszica.

13:00 – 14:00 – Przerwa na obiad

14:00 – 17:00 – Praca w sekcjach tematycznych - część 1:

 1. Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka; czytaj więcej
 2. Inżynieria elektryczna w transporcie; czytaj więcej
 3. Elektronika, telekomunikacja i informatyka; czytaj więcej
 4. Kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie; czytaj więcej
 5. Historia elektryki i SEP. czytaj więcej

W trakcie pracy w sekcjach tematycznych zaplanowana jest przerwa kawowa w godz. 15:30-16:00.

18:30 – Uroczysta gala III KEP

Podczas gali m.in.:

 • wręczenie nagród i wyróżnień SEP;
 • występ artystyczny Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej - czytaj więcej;
 • uroczysta kolacja.

 

DZIEŃ DRUGI – 3 kwietnia 2019 r. (środa)

09:00 – 11:30 – Praca w sekcjach tematycznych, część 2:

 1. Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka; czytaj więcej
 2. Inżynieria elektryczna w transporcie; czytaj więcej
 3. Elektronika, telekomunikacja i informatyka; czytaj więcej
 4. Kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie; czytaj więcej
 5. Historia elektryki i SEP. czytaj więcej

 

11:30 – 12:00 – Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 – Sesja zamykająca obrady III KEP, część 1

Dyskusja panelowa z moderatorem i ekspertami pt. Prognoza rozwoju elektryki i przemysłu na tle tendencji światowych.

Uczestnicy panelu:

 • prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski – Politechnika Łódzka;
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska;
 • dr hab. inż. Konrad Woronowicz – Bombardier Transportation; Kingston, Kanada;
 • prof. Bogdan Maciej Wilamowski  Auburn University, Alabama, USA;
 • prof. Jacek Żurada  University of Louisville, Kentucky, USA;
 • dr inż. Jerzy Żurek  Instytut Łączności.

Moderator: Redaktor Karolina Baca-Pogorzelska – „Dziennik Gazeta Prawna". 

13:30 – 14:30 – Sesja plenarna zamykająca obrady III KEP, część 2

Podsumowanie III Kongresu Elektryki Polskiej, a w tym:

 • przedstawienie krótkich sprawozdań z sesji tematycznych (5 wystąpień w imieniu sekcji tematycznych);
 • przyjęcie uchwały III KEP nt. roli elektryki w życiu społecznym i gospodarczym oraz uchwał Kongresu, a tym dotyczącej przygotowania raportu i prognozy;
 • krótkie wystąpienie prezesa SEP i zamknięcie obrad III KEP.

14:30 – 15:30 – Obiad

Do pobrania - Przewodnik po III Kongresie Elektryki Polskiej w formacie PDF

Do pobrania - plakat III Kongresu Elektryki Polskiej w formacie PDF