pobierz jako PDF


Prezydium Komitetu Sterującego III KEP

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak, Politechnika Warszawska – przewodniczący;
 • dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. nzw. Politechniki Warszawskiej – wiceprzewodniczący;
 • dr inż. Piotr Szymczak, prezes SEP, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – wiceprzewodniczący;
 • dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. Instytutu Elektrotechniki – wiceprzewodniczący;
 • płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. Wojskowej Akademii Technicznej – sekretarz i przewodniczący Sekcji 3 – Elektronika, telekomunikacja i informatyka;
 • mgr Jerzy Kurella, Instytut Staszica, Przewodniczący Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP – przewodniczący sekcji 1 – Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka;
 • dr hab. inż. Mirosław Lewandowski, Politechnika Warszawska – przewodniczący Sekcji 2 – Inżynieria elektryczna w transporcie;
 • dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – przewodniczący Sekcji 4 – Kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie;
 • doc. dr inż. Wojciech Urbański, Politechnika Warszawska – przewodniczący Sekcji 5 – Historia elektryki i SEP;
 • dr inż. Mieczysław Żurawski – koordynator z ramienia Zarządu Głównego SEP.
 • Bożena Lachowicz – sekretarz techniczny Prezydium Komitetu Sterującego;

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski – Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki;
 • mgr inż. Paweł Dawidziuk – Seimens T&D, Wielka Brytania;
 • prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn – Politechnika Opolska, Prorektor ds. Nauki;
 • dr hab. inż. Grzegorz Masłowski – Politechnika Rzeszowska, Prorektor ds. Kształcenia;
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny;
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko – Przewodniczący Polskiego Komitetu Inżynierii Biomedycznej SEP;
 • prof. Maria Pietrzak-David – Universite de Toulouse INP-ENSEEHT Laboratoire Plasma et Conversion d'Energie;
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant – Politechnika Wrocławska, Dziekan Wydziału Elektrycznego;
 • dr inż. Wojciech Sokólski – Przewodniczący Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP;
 • prof. dr hab. inż. Paweł Sowa – Politechnika Śląska, Dziekan Wydziału Elektrycznego;
 • prof. dr hab. inż. Adam Szeląg – Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny;
 • dr Jacek Szczot – Instytut Elektrotechniki w Warszawie, Dyrektor;
 • dr Rafał Śliż – University Oulu, Finlandia;
 • prof. Bogdan Maciej Wilamowski – Auburn University, Alabama, USA;
 • dr hab. inż. Konrad Woronowicz – Bombardioer transportation, Kingston, Kanada; 
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Politechnika Warszawska, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych;
 • prof. Jacek Żurada – University of Louisville, Kentucky, USA.

Prezydium Sekcji 1 –  Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka

 • mgr Jerzy Kurella, Rada Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP, Instytut Staszica – przewodniczący;
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, prof. zw. Politechniki Gdańskiej – wiceprzewodniczący;
 • mgr inż. Janusz Nowastowski, I Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki – wiceprzewodniczący;
 • dr inż. Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP – sekretarz; 
 • prof. dr hab. inż. Józef Paska – Politechnika Warszawska;
 • prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Politechnika Śląska.
 • mgr inż. Sławomir Samek - Przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych CIGRÉ, Prezes Zarządu Energoprojektu Kraków.

Prezydium Sekcji 2 –  Inżynieria elektryczna w transporcie

 • dr hab. inż. Mirosław Lewandowski, Politechnika Warszawska – przewodniczący;
 • dr inż. Waldemar Zając-Domański, Centralne Kolegium Trakcji Elektrycznej SEP – wiceprzewodniczący;

członkowie:

 • dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk  profesor Politechniki Warszawskiej;
 • dr hab. inż. Andrzej Wilk, profesor Politechniki Gdańskiej;
 • dr inż. Andrzej Żurkowski, Instytut Kolejnictwa.

Prezydium Sekcji 3 –  Elektronika, telekomunikacja i informatyka

 • płk dr hab. inż. Zbigniew  Piotrowski,  profesor WAT , Wojskowa Akademia Techniczna, Członek prezydium Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk – przewodniczący;

członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, Politechnika Gdańska, Przewodniczący Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, Wojskowa Akademia Techniczna, Dziekan Wydziału Elektroniki;
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski, Politechnika Warszawska;
 • dr hab. inż. Marek Natkaniec, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kierownik Katedry Telekomunikacji Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. 

Prezydium Sekcji 4 –  Kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie

 • dr hab. inż. Sławomir Cieślik, profesor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, wiceprezes O. Bydgoskiego SEP – przewodniczący;
 • dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, profesor Politechniki Gdańskiej, przewodniczący Centralnej Komisji Współpracy z Zagranicą SEP, O. Gdański SEP  zastępca przewodniczącego;
 • mgr inż. Jarosław Krysiak, Politechnika Wrocławska, przewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP, O. Wrocławski SEP – sekretarz;

członkowie:

 • dr hab. inż. Ryszard Beniak, profesor Politechniki Opolskiej;
 • Jadwiga Piechowiak, dyrektor, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku;
 • mgr inż. Adam Szewczuk, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, profesor Politechniki Lubelskiej.

Prezydium Sekcji 5 –  Historia elektryki i SEP

 • doc. dr inż. Wojciech Urbański, Politechnika Warszawska, wiceprezes O. Warszawskiego SEP – przewodniczący Sekcji;
 • dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, profesor Politechniki Opolskiej, O. Opolski SEP, kierownik Pracowni Historycznej SEP – wiceprzewodniczący Sekcji;
 • płk rez. Piotr Kowaluk, Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej – sekretarz.

  członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka, Politechnika Śląska, O. Gliwicki SEP;    
 • dr hab. Michał Kopczyński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr hab. Hubert Kowalski, p.o. dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr inż. Andrzej Marusak, Politechnika Warszawska, wiceprezes O. Warszawskiego SEP;
 • prof. dr hab. Bolesław Orłowski, Polska Akademia Nauk;
 • dr inż. Piotr Szymczak, prezes SEP, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny; 
 • dr Andrzej Ulmer, kierownik Muzeum Politechniki Warszawskiej.