pobierz jako PDF


Komitet Honorowy 100-lecia SEP

 • mgr inż. Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii – przewodniczący;
 • prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Politechnika Warszawska, Jego Magnificencja Rektor – wiceprzewodniczący;
 • dr inż. Piotr Szymczak - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – wiceprzewodniczący;

członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik – Politechnika Śląska, Członek Honorowy SEP i Prezes SEP w latach 2006-2014;
 • mgr inż. Henryk Bajduszewski – Członek Honorowy SEP;
 • mgr inż. Andrzej Boczkowski - Członek Honorowy SEP;
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Bolkowski  – Politechnika Warszawska, Członek Honorowy SEP i Prezes SEP w latach 1998-2006;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki – RIKEN Brain Science Institute w Japonii, Kierownik Cichocki Laboratory for Advanced Brain Signal Processing;
 • inż. Ryszard Chojak - Członek Honorowy SEP;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko – PAN, Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki;
 • prof. dr hab. inż. Stefan Domek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni;
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jego Magnificencja Rektor;
 • prof. dr inż. Jan Felicki – Członek Honorowy SEP;
 • prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski – Politechnika Warszawska, Członek Honorowy SEP;
 • dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka - Członek Honorowy SEP;
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka - Członek Honorowy SEP;
 • mgr inż. Stefan Granatowicz - Członek Honorowy SEP;
 • prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak - Politechnika Warszawska, Dziekan Wydziału Elektrycznego;
 • mgr inż. Marek Grzywacz - Członek Honorowy SEP i Wiceprezes;
 • prof. dr hab. inż Zbigniew Hanzelka - Członek Honorowy SEP;
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering – Politechnika Warszawska, Członek Honorowy SEP;
 • dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz – Politechnika Opolska - Członek Honorowy SEP i Kierownik Pracowni Historycznej SEP;
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko - Politechnika Lubelska, JM Rektor;
 • prof. dr hab. inż. Marian Piotr Kaźmierkowski - Politechnika Warszawska, Członek Rzeczywisty PAN;
 • prof. dr hab. inż Krzysztof Kluszczyński - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej;
 • mgr inż. Janusz Kłodos - Członek Honorowy SEP;
 • prof. dr hab. inż. Czesław Królikowski – Członek Honorowy SEP;
 • inż. Aleksy Kuźnik - Członek Honorowy SEP;
 • mgr inż. Tadeusz Lipiński – Członek Honorowy SEP;
 • dr inż. Zbigniew Lubczyński - Członek Honorowy SEP;
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski – Politechnika Warszawska, Polska Sekcja IEEE, Przewodniczący;
 • mgr inż. Tadeusz Malinowski - Członek Honorowy SEP;
 • mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Fedracji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT;
 • prof. dr hab. inż. Jacek Marecki – Członek Honorowy SEP, PAN - Członek Rzeczywisty;
 • dr inż. Zbigniew Marusa - Członek Honorowy SEP;
 • prof. dr hab. Marek Masnyk – Uniwersytet Opolski, JM Rektor;
 • prof. dr hab. inż. Józef Modelski – PAN, Członek Korespondent;
 • prof. dr hab. Marian Molenda  – Uniwersytet Opolski, Instytut Sztuki;
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Mosiński - Członek Honorowy SEP;
 • mgr inż. Jan Musiał - Członek Honorowy SEP i Wiceprezes SEP;
 • prof. dr. hab. inż. Mirosław Nader - Politechnika Warszawska, pełnomocnik JM Rektora ds. Dziedzictwa PW;
 • dr inż. Ryszard Niewiedział - Członek Honorowy SEP;
 • inż. Krzysztof Nowicki - Członek Honorowy SEP i Wiceprezes;
 • mgr inż. Karol Okoński - Ministerstwo Cyfryzacji, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. cyberbezpieczeństwa;
 • mgr inż. Zenon Panicz - Członek Honorowy SEP;
 • mgr inż. Kazimierz Pawlicki - Członek Honorowy SEP;
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski - Politechnika Warszawska, Przewodniczący Komisji Senackiej ds. Historii i Tradycji PW;
 • prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski - PAN, Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych, Członek Rzeczywisty PAN;
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – PAN, Przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji;
 • mgr inż. Mirosław Sosnowski - Członek Honorowy SEP;
 • dr inż. Jan Strzałka - Członek Honorowy SEP;
 • mgr inż. Zenon Stodolski - Członek Honorowy SEP;
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Synal - Członek Honorowy SEP;
 • gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, JM Komendant - Rektor;
 • prof.dr hab. inż. Marek Tukiendorf – Politechnika Opolska, JM Rektor;
 • dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW – Politechnika Warszawska, Prorektor ds. Studenckich;
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Politechnika Łódzka, JM Rektor;
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak – Politechnika Warszawska, Prorektor ds. Rozwoju;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski – Członek Honorowy SEP;
 • prof. dr hab. Edward Włodarczyk - Uniwersytet Szczeciński, JM Rektor;
 • prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk – PAN, Dyrektor Instytutu Historii Nauki;
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Woliński – Członek Honorowy SEP, PAN - Członek Rzeczywisty;
 • dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Jego Magnificencja Rektor;
 • mgr inż. Jacek Zawadzki - Członek Honorowy SEP;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński – Członek Honorowy SEP;
 • dr inż. Andrzej Ziółkowski - Urząd Dozoru Technicznego, Prezes;
 • doc. dr inż. Jan Zuzok - Członek Honorowy SEP
 • dr hab. Andrzej J. Zybertowicz, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Doradca Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta RP;
 • dr inż. Mieczysław Żurawski – Członek Honorowy SEP i Wiceprezes SEP.

(Powyższa lista obejmuje Członków Komitetu Honorowego 100-lecia SEP, który już potwierdzili swój udział. Lista jest sukcesywnie uzupełniana w miarę uzyskiwania potwierdzeń.)