Wybór miejsca Kongresu nie jest przypadkowy – tu gdzie obecnie znajduje się Hotel Victoria stał Pałac Kronenberga – wspaniała budowla przedwojennej Warszawy, w latach trzydziestych ubiegłego stulecia mieszcząca w swych wnętrzach między innymi siedzibę Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Lokalizacja ta znakomicie nawiązuje zatem do Jubileuszu 100-lecia SEP, którego jednym z głównych przedsięwzięć był właśnie III KEP.
Podczas obrad uczestnicy przedyskutowali szerokie spektrum problematyki nowoczesnej elektryki - elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki, informatyki i dyscyplin pokrewnych, a w tym nowe technologii w przemyśle.

Praca Kongresu zorganizowana została na sesjach plenarnych i w pięciu sekcjach problemowych:

 • Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka;
 • Inżynieria elektryczna w transporcie;
 • Elektronika, telekomunikacja i informatyka;
 • Kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie;
 • Historia elektryki i SEP.

Główne cele III KEP to:

 • Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i współpracy różnych podmiotów w zakresie rozwoju polskiej elektryki i przemysłu;
 • Sformułowanie diagnozy i prognozy rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki oraz dziedzin pokrewnych w perspektywie do 2050 r.
 • Budowanie wspólnego lobby w zakresie rozwoju krajowego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki;
 • Prezentacja aktualnych badań naukowych dotyczących historii polskiej i światowej elektryki oraz 100-letniego dorobku i osiągnięć SEP;
 • Popularyzacja wybranych sylwetek polskich elektryków, w tym członków SEP, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój kraju, elektryki i naszego Stowarzyszenia;
 • W Kongresie udział wzięło około 250 osób ze świata nauki i przemysłu, zarówno z uczelni, instytutów naukowych, firm i przedsiębiorstw, administracji państwowej i samorządowej. W III KEP wzięli również udział specjalnie zaproszeni goście z zagranicy – polscy naukowcy i inżynierowie pracujący w Finlandii, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.